"Vi är de få utvalda.
Vi formar vårt eget öde.
Vi har börjat räkna om från noll.
Vi är vågbrytare…"Möt vansinnet... >>© Millroad Film och Lenneer.se 2007-2009.
VÅGBRYTARE utvecklas i sammarbete med CJFilm och THE LONE ANIMATOR och med stöd av Reaktor Sydost.